Pismem znak: IGR-XI.7160.238.2015 z dnia 22.09.2015 r. (wpływ do Urzędu Gminy ? 24.09.2015r.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował o przyjmowaniu przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

Załącznik: