Instrukcja przekazania 1 proc. podatku na rzecz OSP za 2014 rok.

1. W zeznaniu podatkowym należy wypełnić ?Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP?, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego należy wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ? 0000116212 (numer jest ten sam dla wszystkich jednostek w Polsce!)

2. WAŻNE!!!
Aby pieniądze trafiły do naszych OSP należy umieścić w rubryce ?Informacje uzupełniające?, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego,
informację z nazwą konkretnej jednostki: OSP ………………., 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko-Mazurskie