W związku ze zgłaszanymi zapytaniami dotyczącymi nałożenia na Gminę Jedwabno kar pieniężnych z tytułu przekroczenia terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zamieszczamy dotychczas wydane postanowienia Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego nakładające kary pieniężne w sprawie następujących decyzji:

decyzja nr 1 z dnia 17.03.2011 roku ? kwota kary ? 27 500,00 zł
decyzja nr 2 z dnia 17.03.2011 roku ? kwota kary ? 19 000,00 zł
decyzja nr 3 z dnia 23.03.2011 roku ? kwota kary ? 8 000,00 zł
decyzja nr 5 z dnia 22.06.2011 roku ? kwota kary ? 59 500,00 zł
decyzja nr 5 z dnia 26.09.2012 roku ? kwota kary ? 6 000,00 zł

 

ZAŁĄCZNIKI