Dnia 21.12.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców Gminy Jedwabno. Potrawy wigilijne przygotowały Panie z Klubu Seniora, członkowie Parafialnego Zespołu Caritas oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci. Uroczystość rozpoczął Ksiądz Proboszcz Roman Lompa od modlitwy, składając również wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia. Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze mieszkańcom Gminy Jedwabno życzył także Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Elżbieta Brzóska. Podczas spotkania wystąpiła schola dziecięca działająca pod kierownictwem Klaudii Piersa przy akompaniamencie Michała Kowalczyka oraz zespół „Wesołe nutki” działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie pod kierownictwem Jerzego Pałasza. Serdecznie Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i życzymy, aby wszystkie dni w nowym roku 2015 były tak piękne i radosne, jak ten jeden wigilijny wieczór.