Rok 2014 jest dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze rokiem wyjątkowym pod względem pozyskanego wyposażenia. W lipcu jednostka otrzymała średni samochód ratowniczo ? gaśniczy Renault M180 Midliner GBA 3/16 który zastąpił prawie czterdziestoletniego Stara 244 GBA 2,5/16 użytkowanego wcześniej przez OSP Jedwabno. Jesień jest nie mniej owocna. Gmina Jedwabno złożyła wnioski o dofinansowanie zadania prewencyjnego na zakup sprzęty przeciwpożarowego na wyposażenie wspomnianego pojazdu w PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. Łączna kwota dofinansowania otrzymana z PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. wyniosła 15.000 zł. Dzięki temu zakupiono dla jednostki trzy aparaty powietrzne z sygnalizatorami bezruchu, trzyprzęsłową aluminiową drabinę nasadkową, 9 odcinków węży tłocznych W 52/20ŁA oraz 4 odcinki węży W 75/20ŁA. OSP Nowy Dwór stała się jedną z niewielu jednostek OSP na terenie powiatu szczycieńskiego nie będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, które posiadają na wyposażeniu aparaty powietrzne. Dzięki nowemu sprzętowi pożarniczemu, jednostka OSP Nowy Dwór stała się bardzo ważnym elementem uzupełniającym działania ratowniczo ? gaśnicze głównej jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Jedwabno ? OSP Jedwabno, jak również umożliwia jej prowadzenie samodzielnych działań ratowniczych w czasie pożaru.

Krzysztof Nikadon