Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Lider Projektu OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ) wraz z Partnerami: Działdowską Agencją Rozwoju S.A., Stowarzyszeniem ?Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka? oraz Stowarzyszeniem Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza na

Targi Ekonomii Społecznej,

które odbędą się w dniu 6 sierpnia 2011 roku w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce/ k. Nidzicy. Początek o godzinie 14.00.

Do udziału w Targach w roli wystawcy serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne z województwa warmińsko-mazurskiego (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, spółki non for profit).
Celem Targów jest prezentacja oferowanych usług i produktów oraz okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i odbiorcami.
W dniu organizacji Targów Ekonomii Społecznej odbędą się także Jarmark Rzemiosła Mazurskiego, otwarcie Kuźni Mazurskiej a wieczorem Festiwal Ballad Okudżawy.

Więcej informacji na: http://ekonomiaspoleczna.nida.pl/