INFORMACJA

Urząd Gminy w Jedwabnie informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w sieci wodociągowej we wsi Dzierzki, gm. Jedwabno. W związku z przekroczeniami dopuszczalnych norm odnośnie zawartości mikroorganizmów w wodzie pitnej oraz braku spodziewanych efektów w rozwiązaniu problemu jakości wody, prowadzona jest stała dezynfekcja wody. Poziom chloru wolnego w wodzie wodociągu Dzierzki mieści się w dopuszczalnych stężeniach.

/ Administrator/