Dnia 10.10.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyła się wystawa wieńcząca projekt „Czynna ochrona biotopów cietrzewia Tetrao tetrix w Nadleśnictwie Szczytno obszar OSO Puszcza Napiwodzko – Ramucka” realizowany przez Nadleśnictwo Szczytno. W wystawie wzięli udział m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Jedwabnie.

2