Podczas Sesji Rady Gminy, która odbyła się 26.09.2014 roku, radni wraz z wójtem postanowili podziękować sołtysom Magdzie Gąsiorowskiej i Januszowi Gębczyńskiemu  za zajęcie wysokich miejsc w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Kurek Mazurski. Janusz Gębczyński sołtys Nart i Warchał otrzymał miano „Super Sołtysa”, natomiast Magda Gąsiorowska w plebiscycie zajęła 9 miejsce. Rada Gminy postanowiła w szczególny sposób podziękować laureatom i z prywatnych środków ufundowała sołtysom prezenty.
Podczas Sesji obyła się także prezentacja podsumowująca ćwiczenia straży pożarnej. W dniach 24-26 czerwca 2014 r., na terenie pow. szczycieńskiego, w obrębie nadleśnictwa Szczytno, gm.Jedwabno, odbyły się ćwiczenia Modułu Międzynarodowego GFFFV Olsztyn, wykorzystywanego do gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów. Moduł Międzynarodowy GFFFV Olsztyn był jednym z elementów systemu utworzonego przez Państwową Straż Pożarną w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności w Unii Europejskiej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki oraz  zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Michał Kamieniecki na sesji wręczyli specjalne podziękowania Wójtowi Gminy Jedwabno Krzysztofowi Otulakowskiemu oraz Sołtys Szuci Mariannie Barańskiej za szczególnie ciepłe powitanie i opiekę nad strażakami w czasie szkolenia.