leader
W miejscowości Kot, na inwestycji pn. „Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakupu urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną sołectwa Kot” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakończono budowę świetlicy. W nowo wyremontowanym budynku już niedługo będzie można przeprowadzać spotkania wiejskie, imprezy kulturalne, prowadzić zajęcia dla mieszkańców. Całkowita wartość zadania wynosi: 200 510,47 zł, dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Obiekt przed modernizacją:

Obecny stan: