Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Gminę Jedwabno oraz firmę Energy Solution Sp. z o.o. ?Zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw? dn. 3 lipca 2014 r., godz. 12.00

Gmina Jedwabno

12-122 Jedwabno

ul. Warmińska 2

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie pt. ?Zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw?. Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie rozwiązań, służących obniżeniu zużycia oraz kosztów energii wykorzystywanej w budynkach oraz obiektach w Państwa przedsiębiorstwach i firmach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dlatego udział w projekcie jest dla Państwa bezpłatny. W ramach projektu otrzymują Państwo:

1. profesjonalny audyt w zakresie wykorzystania energii;

2. wskazania i rekomendacje;

3. doradztwo merytoryczne i prawne w zakresie zastosowania rozwiązań, służących

4. kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy poprawie efektywności energetycznej; oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Projekt jest skierowany do firm, które mają:

? do 50 osób zatrudnionych,

? do 10 mln? rocznie obrotu,

? zużycie energii powyżej 500 GJ (energia cieplna ? węgiel, olej opałowy, drewno, gaz ziemny; energia elektryczna; inne źródła ciepła),

? nie otrzymało pomocy de minimis pow 200 tys? w ciągu ostatnich 3 lat.

Spotkanie odbędzie się dn. 3 lipca 2014 r. w Jedwabnie w siedzibie Gminy Jedwabno przy ul. Warmińskiej 2. w sali konferencyjnej nr 22.

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności mailowo na adres: [email protected] bądź telefonicznie na numer 89 621 30 45

Spotkanie poprowadzą pracownicy Urzędu Gminy w Jedwabnie oraz firmy Energy Solution Sp. z o.o.