Dnia 18.06.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się przygotowane przez rodziców przedszkolaków przedstawienie pt.” Dentystyczna przygoda pewnej baby Jagi”. Spektakl ten był podsumowaniem projektu pn. „Przedszkole z rodzicami”, którego koordynatorem była pani Jagoda Niebrzydowska.  Głównym założeniem tego przedsięwzięcia była integracja środowiska rodzinnego z przedszkolem.  Realizacja projektu miała także na celu: pogłębianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie współpracy z rodzicami i czynienie ich współodpowiedzialnymi za edukację swoich dzieci oraz zaangażowanie w działania przedszkola.  Liczna widownia oraz przedszkolaki byli zachwyceni przedstawieniem, a aktorzy spisali się wspaniale.