W dniu 17 lipca 2014 r. na terenie gminy Jedwabno odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. zużyty sprzęt AGD, komputery, itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble).

Odpady po uprzednim zgłoszeniu należy wystawić dzień wcześniej (wieczorem) przed posesję lub w miejscu z dogodnym dojazdem dla odbiorcy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11 lipca 2014 r. (piątek) pod numerem tel. (089) 621 30 45 wew. 21 lub osobiście do Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój nr 6. Przy zgłoszeniu należy podać adres odbioru odpadów oraz numer telefonu kontaktowego.