Zrzut ekranu 2014-06-17 o 11.58.55

UWAGA

Aktywni mieszkańcy sołectw Piduń i Rekownica

 

Zachęcamy mieszkańców sołectw Piduń i Rekownica do aktywnego udziału w pracach nad aktualizacją Planów Odnowy swoich miejscowości.  Dokument ten powinien być opracowywany przy aktywnym udziale mieszkańców wsi, którzy wiedzą o nich najwięcej i chcą decydować o tym jak miejscowość powinna się zmieniać i rozwijać.

Do 31 lipca w sołectwach powołane zostaną Grupy Odnowy Miejscowości, które będą koordynowały dalsze prace nad aktualizacją planów odnowy Pidunia i Rekownicy. Chęć uczestniczenia w opracowywaniu dokumentów mieszkańcy w/w sołectw powinni zgłaszać do Sołtysów.

Sołectwa Piduń i Rekownica zgłoszone zostały w tym roku, przez władze gminne, do udziału w programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanym przez samorząd województwa. Spośród 70 zgłoszonych sołectw do udziału w programie wybranych zostało 40, w tym dwa z Gminy Jedwabno. Członkowie Grup Odnowy tych miejscowości, oprócz możliwości aktualizacji planów odnowy, będą mieli również okazję uczestniczyć w interesujących szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych. Wiedza zdobyta podczas tych wydarzeń z pewnością zostanie wykorzystana w trakcie prac nad planem, ale  także później w trakcie realizacji przedsięwzięć zawartych w opracowanym dokumencie.