Szanowni wyborcy !

W dniu 25 maja 2014 roku odbywają się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego już zgodnie z nowym podziałem Gminy Jedwabno na stałe obwody głosowania.

Gmina Jedwabno aktualnie jest podzielona na 4 obwody głosowania, które będą również obowiązujące dla kolejnych wyborów. W związku z tym nowością jest, iż mieszkańcy miejscowości Jedwabno głosują w obwodzie głosowania

Nr 1 zlokalizowanym w budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie przy ul. Polnej 1 .

Mieszkańcy miejscowości : Szuć, Narty, Warchały, Piduń, Witówko, Lipniki, Dłużek, Czarny Piec, Kot, Dębowiec, Nowy Las, Nowe Borowe, Rekownica głosują w obwodzie głosowania Nr 2 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.

Mieszkańcy miejscowości Burdąg, Małszewo, Waplewo głosują w nowym lokalu świetlicy wiejskiej w Burdągu znajdującym się za budynkiem dawnej szkoły. Jest to obwód głosowania Nr 3.

Mieszkańcy miejscowości Nowy Dwór, Dzierzki, Witowo, Brajniki głosują tak jak do tej pory w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Nr 37. Jest to obwód głosowania Nr 4.

Wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy Jedwabno zamierzający głosować na podstawie zaświadczenia zgłaszają się do dowolnej komisji wyborczej.

Z up. Wójta Gminy Jedwabno

Jolanta Drężek

Sekretarz Gminy