Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Problematycznych zlokalizowany na działce przy oczyszczalni ścieków w Jedwabnie jest otwarty w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty na telefoniczne zgłoszenie pod numerem tel. 608792364