Dnia 15.03.2014 roku w Izbie Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Jedwabno odbyła się VII Wystawa Przyrodniczo – Łowiecka, której organizatorami są Nadleśnictwo Jedwabno, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Podczas oficjalnych wystąpień Dyrektor RDLP w Olsztynie wręczył wieloletniemu byłemu leśniczemu Nadleśnictwa Jedwabno, przebywającemu od kilku lat na emeryturze, Panu Jerzemu Miścierewiczowi Kordelas Leśnika Polskiego. To wyróżnienie przyznawane za wieloletnią pracę oraz szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Odbył się pokaz kuchni myśliwskiej Wojtka Charewicza, wystawki przyrodnicze, rzeźba o tematyce łowieckiej, wystąpił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna Brać”. Główną atrakcją oczywiście było zwiedzanie Wystawy Przyrodniczo – Łowieckiej, która co roku cieszy się wielką popularnością.