Pełna treść uchwały Rady Powiatu w Szczytnie: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2014/615/akt.pdf