W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, proszę o zgłaszanie do dnia 10 lutego 2014 r. drogą pocztową lub e-mailem ([email protected]) do Urzędu Gminy w Jedwabnie, potrzeb komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego