Dnia 24.01.2014 roku miało miejsce symboliczne otwarcie, przez dyrektorów Zespołu Szkół, korytarza łączącego budynek szkoły z  halą sportową.