Wieczór dnia 20.12.2013 roku przebiegł w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie w świątecznej atmosferze, a to za sprawą spotkania opłatkowego, które zorganizowane zostało dla wszystkich mieszkańców Gminy Jedwabno. Wieczerzę rozpoczął składając wszystkim obecnym najserdeczniejsze świąteczne życzenia Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno, Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno, Jerzy Pałasz Dyrektor Ośrodka Kultury oraz ksiądz proboszcz Roman Lompa  . Podczas Wieczerzy Wigilijnej wystąpił chór parafialny z Jedwabna oraz dzieci uczęszczające na zajęcia do GOK-u. Potrawy wigilijne przygotowały Panie z Klubu Seniora oraz Panie z  Biblioteki w Jedwabnie. Serdecznie Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i życzymy, aby wszystkie dni w nowym roku 2014 były tak piękne i radosne, jak ten jeden wigilijny wieczór.