Od pewnego czasu mieszkańcy gminy obserwują zmiany jakie zachodzą na stadionie sportowym w Jedwabnie, a mianowicie, oprócz wyremontowanych niedawno szatni, powstaje nowe ogrodzenie. Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniona została firma p. Andrzeja Folgi, która ogrodziła płyty boisk wraz z trybunami. Działanie to ma na celu zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom stadionu, którzy wykorzystują to miejsce do celów związanych z szerzeniem kultury i sportu. Koszt zadania wyniósł Gminę Jedwabno 39.907,53 zł brutto.