Projekt pn. „Akademia Młodych Inżynierów”  przygotowany wspólnie przez Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzynarodowej INTERMARIUM oraz gminy Ostróda, Gietrzwałd, Jedwabno realizowany jest w Zespole Szkół w Jedwabnie.

 

216 uczniów z 4 gimnazjów w Ostródzie, Gietrzwałdzie i Jedwabnie zainaugurowało projekt „Akademia Młodych Inżynierów”. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej uczniowie będą teraz poszerzać swoją wiedzę budując prawdziwe roboty! Zainteresowanie robotyką w szkołach objętych projektem przeszło najśmielsze oczekiwania. Na 216 wolnych miejsc, podczas rekrutacji, do projektu zgłosiło się blisko dwa razy więcej chętnych. Uczniowie tym samym wykazali dużą chęć do nauki przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem innowacyjnych form kształcenia. Projekt ma przekonać gimnazjalistów, że nauka przedmiotów ścisłych może być łatwa i przyjemna.

Przez dwa lata uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z robotyki. Teoretyczna wiedza zdobyta przez uczniów na zajęciach szkolnych z fizyki, matematyki i informatyki zostanie wykorzystana w praktyce, poprzez projektowanie, budowanie i programowanie robotów. Udział w projekcie daje przede wszystkim dużą szansę dla młodzieży z mniejszych  miejscowości, która na co dzień ma trudności z dotarciem do ciekawych i nowatorskich zajęć pozalekcyjnych. Robotyka to także atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy, rozwijającej wyobraźnię, której zdobycie może przerodzić się w ciekawą  karierę zawodową.

Najzdolniejsi uczniowie z każdego gimnazjum swoje zainteresowania pogłębiać będą w Kołach naukowych. Co ważne, w szkołach powstaną także Szkolne Ośrodki Kariery, pozwalające gimnazjalistom odpowiedzialnie zaplanować swoją drogę zawodową.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zdjęcia i filmy z pierwszych zajęć w gimnazjach w Ostródzie, Gietrzwałdzie i Jedwabnie dostępne są na Facebookowym fanpage`u oraz kanale YouTube Akademia Młodych Inżynierów.

Link do filmów z zajęć:

http://www.youtube.com/channel/UCrRDffCD1Q8a4QzWCmK4EyA