Do 10 września br. można składać wnioski w VI edycji konkursu grantowego ?Na dobry początek!? Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców mogą się ubiegać podmioty działające na rzecz dobra publicznego oraz niedziałające dla osiągnięcia zysku: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie projektów w konkursie ?Na dobry początek!? wynosi od 3 do 10 tys zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania. Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I ? grupa docelowa: dzieci w wieku 2-5 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej oraz ścieżka II ? dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

?Przy ocenie wniosków uwzględniane są kryteria takie jak: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo ? czyli wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu oraz zaangażowanie rodziców? ? mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2013 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2014 roku. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego:  www.fundacja-steczkowskiego.pl Program ?Na dobry początek!? jest realizowany w odpowiedzi na problem, jakim jest niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na wsiach. Od 2008 roku Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego sfinansowała 112 projektów, dzięki którym ponad 4 tysiące dzieci wiejskich wzięło udział w zajęciach edukacyjnych: plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, ruchowych, czy związanych z poznawaniem środowiska naturalnego.

Misją Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury. Fundacja koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz popularyzacji idei wolontariatu. Prowadzi programy skierowane do społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, takie jak: program grantowy ?Na dobry początek!?, ?Przyjazne przedszkole?. Fundacja jest partnerem programu ?Młody Obywatel? i Stypendiów Pomostowych, prowadzi program wolontariatu pracowniczego w BGK ?Wolontariat jest super!?

Dodatkowe informacje: Agnieszka Gajek e-mail: [email protected] tel: 22 522 93 75