Pod adresem https://www.jedwabno.pl/druczek/ istnieje możliwość wydrukowania częściowo wypełnionego formularza polecenia przelewu  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po wydrukowaniu formularz należy uzupełnić: kwotę wpłaty (segregowane/zmieszane), miesiąc za który jest opłata oraz pełne dane wpłacającego. Proszę nie używać tego druku do innych wpłat (np. podatki) dla których są inne numery kont!