W dniu 05 sierpnia 2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie rozpocznie kontrolę  kompleksową  gospodarki finansowej Gminy Jedwabno.