Przez dwa miesiące czerwiec i lipiec w Gminie Jedwabno realizowany był projekt firmy CREATOR Sabina Ropiak  „Graj w Recykling”  poświęcony edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami  (konkurs nr 9/POKL/9.5/2012 – Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt skierowany był do dzieci w wieku 5-9 lat zamieszkujących Gminę Jedwabno. Jego realizacja odbywała się w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół ? 3 grupy, Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie ? 1 grupa,  Nowym Dworze (świetlica ? 1 grupa) i Szuci (świetlica ? 1 grupa).

W projekcie, w każdej grupie, przewidziana była realizacja czterech 2,5 godzinnych warsztatów:

Każde warsztaty rozpoczynały się etiudą teatralną, następnie była prezentacja multimedialna, dyskusja, gra tematyczna i zajęcia plastyczne.

1. Warsztaty poświęcone zapobieganiu powstawania odpadów papierowych. Podczas warsztatów stworzona została  mini fabryka papieru. Dzieci wykonały papier z recyklingu.

2. Warsztaty poświęcone zapobieganiu powstawania odpadów szklanych –  malowanie na butelkach i słoikach.

3. Warsztaty poświęcone zapobieganiu powstawania odpadów z tworzyw sztucznych ? tworzenie mozajek i figur z butelek PET.

4. Warsztaty poświęcone zapobieganiu powstawania odpadów biodegradowalnych –  badanie organizmów żyjących w kompoście (również przez mikroskop).

Wszystkie warsztaty prowadził szkoleniowiec oraz aktor. Materiały potrzebne do realizacji projektu zapewniła firma CREATOR.

 

Fotorelacja z zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury, Przedszkolu, Szuci i Nowym Dworze:

PAPIER

SZKŁO

PLASTIK

KOMPOST

 

Zdjęcia: Sabina Ropiak