Informacja odnośnie stosowania przez przedsiębiorców prowadzących usługi hotelarskie zdrobniałych nazw rodzajowych np. hotelik, HOTELik, motelik, MOTELik, hotelux.

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki informuje, że Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych wprowadziła w art. 43 ust.1 ochronę prawną nazw rodzajowych obiektów hotelarskich określonych w tej ustawie, tj. nazwy, hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko lub pole biwakowe, a także ochronę prawną oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 tej ustawy ww. ochrona prawna nie dotyczy nazw rodzajów używanych w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hotelarskimi w rozumieniu niniejszej ustawy.

Stosowanie zdrobniałych nazw rodzajowych mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego i stanowią nieuczciwą konkurencję w stosunku do tych gestorów obiektów hotelarskich, którzy poddali prowadzone przez siebie obiekty procedurze kategoryzacji.