Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców budynków przy ulicy:

  • Warmińskiej 4;

  • Warmińskiej 6;

  • Warmińskiej 8;

  • Warmińskiej 10;

  • Warmińskiej 6A;

  • Warmińskiej 8A;

w Jedwabnie, że w dniu 22.05.2013 roku (środa) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy (sala nr 22) odbędzie się zebranie mieszkańców lokali w/w budynków z Wójtem Gminy Jedwabno oraz pracownikami Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Prosimy wszystkich mieszkańców o udział w zebraniu

ADMINISTRATOR