Ś.P.

Ksiądz Prałat Józef Misiak

Kapłan Archidiecezji Warmińskiej

ur. 18 lipca 1937 r. w Płocku-Radziwił (diec. płocka)

święcenia kapłańskie w Olsztynie 14 stycznia 1962 r.

zmarł 15 lutego 2013 r. w Olsztynie

Wikariusz w parafiach: NSJ w Olsztynie, św. Mikołaja w Elblągu, św. Katarzyny w Kętrzynie.

Proboszcz w Sarnowie (1970 – 1977), w Sząbruku

(1977 – 1994) oraz w Jedwabnie (1994 – 2012).

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Konwikcie Kapłanów Warmińskich w Olsztynie.

źródło: http://archidiecezjawarminska.pl/

ks_Józef_Misiak modifiedmsza14