W piątek 08.02.2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się posumowanie projektu „Mój Przyjaciel Miś” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym w Jedwabnie. Projekt realizowany był z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, a jego adresatami były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I ? III z Jedwabna i Nowego Dworu) oraz ich rodzice. Poprzez promocję tego święta realizowane były cele, które odnoszą się do wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z terenów wiejskich, propagowania zdrowego stylu życia, jak też kreowania pozytywnych zachowań i uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany był w okresie od 30.10.2012 do 08.02.2013r. i zawierał wiele ciekawych form, tj. bal z okazji Światowego dnia Pluszowego Misia, konkurs plastyczny ?Miś w obrazku?, zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze oraz zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii prowadzone przez specjalistów, zabawy integracyjne, zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia języka angielskiego, licytacje, wystawy, spotkania z książką w bibliotece szkolnej i gminnej, wycieczkę do Teatru Lalek w Olsztynie połączoną z lekcją teatralną, kolędowanie z misiem.

Podczas uroczystości podsumowującej cały projekt zaśpiewały Jolanta Pietruczuk i Ewa Małż. Następnie odbyła się prezentacja zdjęć obrazująca działania podejmowane w czasie trwania projektu oraz wręczone został podziękowania za pomoc podczas realizacji niniejszego zadania. Podziękowania wręczały przedszkolaki oraz pani Elżbieta Sochacka – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie. Koordynatorem projektu była pani Jolanta Pietruczuk.