W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, proszę o zgłaszanie do dnia 6 lutego 2013 r. drogą pocztową lub e-mailem do Urzędu Gminy w Jedwabnie, potrzeb komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.