Dnia 08.12.2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia statuetek ?Kormorany 2012? osobom, które w szczególny sposób włączały się w inicjatywy organizowane na rzecz Gminy Jedwabno. Tegoroczna uroczystość przybrała nową formułę, wręczane statuetki wyróżniły osoby wspierające nie tylko Gminny Ośrodek Kultury, ale także Urząd Gminy w Jedwabnie, Zespół Szkół w Jedwabnie i działający przy nim klub sportowy BOCIAN oraz Klub Sportowy ZRYW Jedwabno.

Statuetki ?Kormoran 2012? wręczone zostały w dwóch kategoriach: Sponsor oraz Darczyńca. W kategorii SPONSOR statuetki otrzymały osoby bądź instytucje, które finansowo wspierały działania podejmowane przez wymienione podmioty, a wręczali je Pan Jerzy Pałasz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie oraz Pani Małgorzata Matuszewska kierownik Referatu Gospodarki Terenowej w Urzędzie Gminy. W kategorii DARCZYŃCA statuetki otrzymały osoby, które ofiarowały swój czas wolny np. pomagając w organizacji i przeprowadzeniu imprez czy przygotowując potrawy, które promowały pozytywny wizerunek Gminy, a wręczali je Pan Mariusz Dobrzyński Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie i Pan Bogdan Kiwicki Prezes Klubu Sportowego ZRYW Jedwabno.

Szczególnym wyróżnieniem była statuetka ?Super Kormoran 2012?, która przyznana była za całokształt pracy na rzecz Gminy Jedwabno. I tak, Statuetkę ?Super Kormoran 2012? INDYWIDUALNY PRZEDSIĘBIORCA otrzymali Pani Bożenna Wyrzykowska ? Buk i Pan Wiesław Nideraus s.c. KRAM. Statuetkę ?Super Kormoran 2012? INSTYTUCJE otrzymało Nadleśnictwo Jedwabno. Te szczególne wyróżnienia zwycięzcom wręczyła Pani Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno.

Tego magicznego wieczoru wystąpili Karolina Ważna wraz z Zofią Skowron przy akompaniamencie Tomasza Banula oraz grupy taneczne uformowane na warsztatach tanecznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie. Po koncercie wszyscy goście udali się do sali tanecznej na słodki poczęstunek oraz na wystawę zdjęć Mateusza Arbatowskiego, która była podsumowaniem warsztatów FOTOMODEL odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.