Projekt realizowany jest z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, a jego adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (klasy I ? III z Jedwabna i Nowego Dworu) oraz ich rodzice.

Poprzez promocję tegoż pięknego święta realizujemy cele, które odnoszą się do wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z terenów wiejskich, propagowania zdrowego stylu życia, jak też kreowania pozytywnych zachowań
i uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany jest w okresie 30.10 – 21.12.2012r. i zawiera wiele ciekawych form, tj. bal z okazji Światowego dnia Pluszowego Misia, konkurs plastyczny ?Miś w obrazku?, zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze oraz zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii prowadzone przez specjalistów, zabawy integracyjne, zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia języka angielskiego, licytacje, wystawy, spotkania z książką w bibliotece szkolnej i gminnej, wycieczkę do Teatru Lalek w Olsztynie połączoną z lekcją teatralną.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy, mając na uwadze, że pluszowy miś to najmilsza zabawka, niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu, ale przede wszystkim – niezastąpiony przyjaciel i powiernik największych dziecięcych tajemnic. Aktualny świat zarzuca nas coraz bardziej atrakcyjnymi zabawkami, jednak moda na misie nie przemija, bo ?czy to wczoraj, jutro, dziś ? wszystkim jest potrzebny miś?.

Koordynator  projektu Jolanta Pietruczuk.