Ogromne podziękowania za życzliwość, dobre serce i zainteresowanie losem naszych podopiecznych, którzy mogą okazać wdzięczność tylko merdaniem, tuleniem się i wiernym spojrzeniem Panu Cezaremu Lichtensztejn, Andrzejowi Matuszewskiemu, Tadeuszowi Niskiemu oraz Pani Danucie Zagożdżon.

Ponadto wraz z nadejściem zimy pragniemy prosić Państwa o pomoc w ocieplaniu kojców (np. podarowanie koców, pledów lub dużych ręczników).

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Jedwabnie pokój nr 13, tel. (089) 621-30-45 wew. 13.