Porządkowanie przestrzeni Stadionu Sportowego w Jedwabnie zaowocuje estetycznym zapleczem sportowym dla dzieci, młodzieży i naszego Klubu Sportowego „ZRYW” Jedwabno. Obiekt, od wielu lat zapuszczony, gdzie mieściły się szatnie i magazyny doczekał się obiecywanego od kilkunastu lat remontu. Na ten cel przeznaczone zostały środki  w wysokości 40000 złotych. W ramach rozliczenia dotacji z 2011 roku Klub Sportowy „ZRYW” Jedwabno zobowiązał się w remontowanym obiekcie wymienić drzwi i okna, a także pomalować pomieszczenia wewnętrzne budynku. Planowo remont obejmować będzie m.in.: wymianę instalacji sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej, remont dachu, położenie elewacji zewnętrznej. Zakończenie prac remontowych planowane jest dnia 01.12.2012 roku. Z obiektu korzystać będą mogli wszyscy zgodnie z regulaminem stadionu.