Podziękowania dla Pana Mariusza Stachowicza właściciela Firmy QUERCUS w Pasymiu za przekazanie na rzecz sołectwa Jedwabno kory na wykonanie klombów.

Sołtys Sołectwa Jedwabno

Elżbieta Pałasz