W 2011 roku Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN działający przy Zespole Szkół w Jedwabnie zrealizował projekt ?Aktywna młodzież na dobry początek – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedwabno?. Przedsięwzięcie jak kilka innych współfinansowane było ze środków budżetu Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
We współpracę podczas realizacji projektu zaangażowani byli partnerzy:
– Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie (wspólna organizacja Dni Jedwabna 2011),
– Zespół Szkół w Jedwabnie (użyczenie sali sportowej na szkolenia, rekrutacja uczestników),
– Gmina Jedwabno (poza dofinansowaniem, użyczenie kompleksu sportowego ?ORLIK? na szkolenia),
– właściciele strony www.jedwabno.com (pomoc w promocji projektu).
Do realizacji zadania zakupiony został sprzęt sportowy oraz zatrudniono profesjonalnych instruktorów i trenerów prowadzących grupy. Zorganizowano festyn sportowy, zajęcia sportowe oraz wyjazdy studyjne.
To pierwsza tego typu inicjatywa, zorganizowana na skalę całej gminy, mająca na celu propagowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w czasie wolnym, stwarzająca możliwości do podniesienia ich poziomu sportowego oraz zorganizowania zaplecza materialnego do dalszych działań w tym kierunku.