Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Jedwabno- ROŚ.6840.2.2023

Wykaz nieruchomości do sprzedaży ROŚ.6840.2.2023

Wykaz nieruchomości do sprzedaży ROŚ.6840.2.2023