ZAPROSZENIE

do udziału w  warsztatach konsultacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania  2023 -2027.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” rozpoczęło prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023 -2027.

Przed nami kolejne etapy tego procesu, w których największą rolę odgrywają mieszkańcy naszego obszaru – przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego ich potrzeby i oczekiwania. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, warsztaty LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, planowanych działań i oczekiwanych rezultatów dla celów operacyjnych i strategicznych.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z założeniami finansowymi UE na okres programowania 2023-2027 oraz raportem z badań ankietowych w zakresie opracowania nowej LSR.

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno

Data: 08.09.2022 r.

Godzina:  13.00

 

zaproszenie na spotkania konsultacyjne Jedwabno