Informacja

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Z dniem 16 sierpnia 2022 roku wnioski o dodatek węglowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63. 

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

W załączeniu wzór wniosku:

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf