Projekt „ŚWIĘTO MIODU I WOSKU” został dofinansowany z programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022 w kwocie 23 000 zł. Polega on na organizacji cyklu wydarzeń, które mają na celu przybliżenie lokalnych tradycji związanych z terenem Gminy Jedwabno oraz całego regionu, którego historia silnie związana jest z bartnictwem oraz produkcją miodu i wosku. W ramach projektu planuje się organizację cyklu 3 wykładów związanych z tematyką wydarzenia, organizację konkursu kulinarnego na danie z miodem, tematycznego konkursu plastycznego oraz organizację festynu pn. „Święto Miodu i Wosku”, który odbędzie się 2 lipca 2022 roku w ramach tegorocznych Dni Jedwabna. Podczas wydarzenia, oprócz finału ww. konkursów, nie zabraknie stoisk z rękodziełem i tradycyjnymi wyrobami głównie związanymi z ww. profesją a także otwartych warsztatów tradycyjnych rzemiosł, występów lokalnych i zaproszonych zespołów folkowych i rozrywkowych oraz pokazów i spektaklu dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach, konkursach i festynie.