W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Jedwabno zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zakup i dostawę urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej na przyczepie samochodowej zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi zawartymi w szczegółowym opisie.

Pełna treść w załączniku.

Zmiana warunków zapytania ofertowego