Gmina Jedwabno informuje, że są jeszcze miejsca na szkoleniu pt. Liderzy na start, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) oraz we współpracy z Stowarzyszeniem Olsztyńska Klinika Biznesu.
Przypominamy, że celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poniższą problematyką:

– Tworzenie i zasady funkcjonowania organizacji obywatelskich (w tym rejestrowych i nierejestrowych oraz OPP);
– Źródła finansowania i funkcjonowania inicjatyw obywatelskich;
– Podstawowe zasady księgowości w organizacjach społecznych;
– Ekonomia Społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych;
– Organizacje pozarządowe jako pracodawcy
– Organizacja i zarządzanie cyklem projektu;
– Zarządzanie zasobami ludzkim;

Tematyka kursu dostarcza kompleksowej wiedzy, niezbędnej do sprawnego zarządzania organizacją pozarządową  (NGO), w każdym aspekcie jej działania, od etapu rejestracji aż pozyskiwania środków zewnętrznych, ich skutecznego rozliczenia oraz obsługi księgowej i kadrowej.
Pozyskana w szkoleniu wiedza z powodzeniem wykorzystana być może również w innych dziedzinach, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych.

 

Kontakt: Izabela Włodkowska – tel. 89/6213473