Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jedwabno w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2021 r. godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.

W trakcie wydarzenia będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.