Trwa przebudowa starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie z przystosowaniem pod świetlicę i bibliotekę. Celem inwestycji jest przede wszystkim usprawnienie pracy jadalni i świetlicy szkolnej.  Jadalnia zostanie w swoim dotychczasowym pomieszczeniu, a sala gimnastyczna  podzielona będzie na dwie części: świetlicę szkolną oraz bibliotekę.

Zadanie jest w większości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo w kwocie 222. 490,00, gdzie całkowity koszt inwestycji wynosi 250.490,00 zł, pozostałe 28.000 pokrywa Gmina Jedwabno. Roboty wykonuje firma DZ SYSTEMS Damian Zuśka z Bałdzkiego Pieca. Planowany termin zakończenia prac upływa 30.04.2021 roku.