Na placu przy świetlicy wiejskiej w Waplewie powstaje boisko do piłki siatkowej. Owe przedsięwzięcie to inicjatywa Pana Adama Szewczyka Radego Gminy Jedwabno, Pani Sołtys Magdy Żelaznowskiej oraz mieszkańców Waplewa. Prace częściowo pokryte zostały z funduszu sołeckiego, a pozostała część wykonana została w ramach inicjatywy mieszkańców. Brawo za tak kreatywne działania na rzecz własnej miejscowości.

Zdjęcia: Sołectwo Waplewo