W dniu 01.08.2020 r. kolejny raz odbył się Piknik Strażacki w Burdągu. Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie. Było nas niewiele natomiast spędziliśmy bardzo miło czas ! Dziękujemy grupie Autrimpus ze Szczytna za przybycie i wygłoszenie prelekcji. Za naukę poprzez zabawę w jaki sposób każdy z nas może pomóc. Pragniemy również podziękować Panu Włodzimierzowi Budnemu za wygłoszenie prelekcji w temacie jak ważne jest oddawanie krwi – pamiętajcie, krew ratuje życie, mamy nadzieję, że we wrześniu będzie nas znacznie więcej! Dziękujemy również OSP Szuć oraz OSP Nowy Dwór zarówno za przybycie jak i pomoc. Podziękowania również należą się dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminy Jedwabno. Dziękujemy grupie ” Galindia ” ze Szczytna i Panu Zdzisławowi Stepukura za przybycie, pokaz i przejażdżki motocyklami. Za organizację strzelnicy dziękujemy Robertowi Żmijewskiemu. Za pomoc przy organizacji i czynny udział dziękujemy Sołectwu Burdąg oraz corocznemu sponsorowi ” Mardii Warmia ” z Biskupca za pośrednictwem Pana Roberta. Zabawami i atrakcjami dla najmłodszych zajęła się grupa „Karuzela ” z Olsztyna, a także Wioska Indiańska. Natomiast wieczorny czas umilał nam muzyką Bartosz Abramski.  Zadanie zostało wsparte finansowo ze środków Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego ” WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”.

Tekst i zdjęcia: OSP Burdąg