W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi zagospodarowania niektórych odpadów rolniczych przekazujemy Państwu przykładowe kontakty do firm, które zajmują się odbiorem wybranych frakcji odpadów na terenie Gminy Jedwabno.

1. Odbiorca z Prejłowa (gm. Purda) – tylko z dowozem do Prejłowa – 509-902-848

2. Odbiorca z Mławy – P. Stanisław Gorczyca – 696-331-688

3. Biofol Sp. z o.o.- 668-042-042

4. Frabal – 500-227-102

5. Odbiorca z Olsztyna Recykling Jares – Jarosław Białobrzeski- 601 653 268

6. Odbiorca z woj. Mazowieckiego Marek Wojsz- 888 770 778

– Folia biała z sianokiszonki, siana

– Opakowań po nawozach i typu „big bag

– Bańki po środkach ochrony roślin

– Worki po paszy

 – Opony rolnicze

Wszystkie wyżej wymienione frakcje odpadów muszą być posortowane, opróżnione z zawartości oraz czyste. Odpady rolnicze zanieczyszczone ziemią, resztkami sianokiszonki, nawozów, paszy mogą być nieodebrane ze względu na utrudniony proces odzysku surowców wtórnych. Odpady rolnicze powinny być przechowywane u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy śnieg.