Gmina Jedwabno, zakończyła realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały”, polegającego na rozbudowie systemu zaopatrzenia w wodę, poprzez wybudowanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Warchały. Sieć jest zasilana z SUW Witowo poprzez wodociąg w miejscowości Brajniki. Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Łączna długość wybudowanej sieci wynosi około 7 kilometrów. Do przetargu na realizację powyższego zadania, stanęło jedenastu potencjalnych wykonawców, z których najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Sanprod Sp.zo.o, z Ostrołęki. Wartość całości przedsięwzięcia to 1.045038,34 zł brutto.

            Celem projektu, zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego i zawartej umowy na dofinansowanie operacji był rozwój gospodarczy Gminy Jedwabno i poprawa warunków życia jej mieszkańców. Priorytetem było doprowadzenie do efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, co doprowadzi do wykluczenia degradacji wód w jeziorze Świętajno. Kolejnym celem było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez w pełni zautomatyzowany proces poboru wody i pracę urządzeń w momencie faktycznego zapotrzebowania. Zastosowano wysokiej jakości rozwiązania technologiczne.  Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, daje możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody. A to wszystko właśnie dzięki wybudowanej sieci wodociągowej w miejscowości Warchały. W chwili obecnej trwa już wykonywanie przyłączy wodociągowych do sieci przez właścicieli nieruchomości.